มก. ได้รับรางวัลเว็บไซต์ยอดเยี่ยม หมวดมหาวิทยาลัย
ในงาน Truehits.net Web Award 2008

 

 

 
 
 
 
 

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช มอบรางวัลแก่ นายประสพสุข ผลดีเมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พลาซ่า กรุงเทพฯ ทรูฮิตดอทเน็ต ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) มีหน้าที่เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบ วิเคราะห์สถิติ และจัดอันดับ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ในประเทศไทย จัดงาน Truehits Web Award 2008 ขึ้น ซึ่งต่อเนื่องมาเป็นครัั้งที่ 6 ต่อจากงาน Truehits Award 2007 โดยลักษณะงานเป็นการมอบรางวัลให้แก่เว็บสมาชิกที่มีสถิติการเยี่ยมชม เฉลี่ยตลอดทั้งปีสูงที่สุด 50 อันดับแรก และเว็บไซต์อันดับหนึ่งของแต่ละหมวด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลเว็บไซต์ยอดเยี่ยม ในหมวดมหาวิทยาลัย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีสถิติผู้เข้าชมสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2551 โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบรางวัล คุณประสพสุข ผลดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบใบ Certificate

KU Truehits.net web award 2008การจัดงานดังกล่าวมีการบรรยาย กล่าวสรุปสถิติภาพรวมการใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย 2008 และสถานการณ์ภัยคุกคามในปัจจุบัน มีนิทรรศการ การออกบูธ และกิจกรรมร่วมสนุกจากบริษัทผู้ผลิตเว็บไซต์ชั้นนำ โดยสามารถเข้าชมสถิติเว็บไซต์ได้ที่ http://truehits.net/awards2008/

 

     
 
จัดทำเว็บเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. , 20 พฤษภาคม 2552