ชื่องาน : โครงการหลวง 36
วันที่จัดงาน : 9-14 สิงหาคม 2548
สถานที่ : ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา รัชดา – พระราม 3 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
ประธานเปิดงาน : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่องค์การอนามัยโลก (WHO) จะทูลเกล้าถวายเหรียญเกียรติคุณอาหารปลอดภัย (Food Safety Award) แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
 2. เพื่อจัดแสดงผลการดำเนินงานทั้งด้านงานวิจัยและพัฒนา ของมูลนิธิโครงการหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี
 3. เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงให้เป็นที่รู้จักกับบุคคลทั่วไป
 4. เพื่อเผยแพร่โครงการในส่วนพระองค์อื่น ๆ และผลิตภัณฑ์

กิจกรรมในงาน

 1. ด้านนิทรรศการ
  1. นิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่องค์การอนามัยโลก (WHO) จะทูลเกล้าถวายเหรียญเกียรติคุณอาหารปลอดภัย (Food Safety Award) แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
  2. นิทรรศการ การจัดระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) และการบริหารจัดการที่ดี (GMP)
  3. นิทรรศการ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง เช่น
   สายอ่างขาง : หนองเขียว แกน้อย ห้วยลึก หมอกจ๋าม
   สายอินทนนท์ : ปางอุ๋ง ขุนวาง แม่สะป๊อก แม่แฮ
   สายทุ่งเริง : ห้วยเสี้ยว ปางดะ หนองหอย ทุ่งเรา
  4. นิทรรศการ โครงการป่าชาวบ้านในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ
  5. นิทรรศการ ผลผลิตใหม่ : ผัก ผลไม้

 2. ด้านการจัดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงรวมทั้งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อแนะนำให้ผู้บริโภคทั่วไปได้รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น สำหรับปีนี้จะมีผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวม 21 งาน ดังนี้
  1. ผัก 42 รายการ เช่น คะน้ายอดดอยคำ ผักกาดหวาน บร็อคโคนี มะเขือเทศ ฯลฯ
  2. ผักอินทรีย์ มีจำนวน 10 รายการ เช่น ยอดชาโยเต้ กะหล่ำปลีหัวใจ ปวยเหล็ง ฯลฯ
  3. ผักทดลองตลาด 29 รายการ เช่น บร็อคโคโลนี หน่อไม้ฝรั่งขาว เบบี้คอส ฟักทองขาว ฯลฯ
  4. สมุนไพรสดและกระถาง 12 รายการ เช่น โรสแมรี่ ลาเวนเดอร์ อิตาเลี่ยนพาร์สเลย์ ออริกาโน ฯลฯ
  5. ไม้ผล 3 ชนิด เช่น พลับ เสาวรส อโวกาโด ฯลฯ
  6. พืชไร่ 8 รายการ เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ถั่วอะซูกิ ถั่วแดงหลวง เมล็ดลินิน ฯลฯ
  7. ชา-กาแฟ 5 รายการ เช่น ชาจีนหยวนจืออู่หลง ชาจีน # 12 ชาจีนลูกผสม ชาเขียว กาแฟคั่ว ฯลฯ
  8. ไม้ดอก-ไม้กระถาง 20 รายการ เช่น กนกนารี มังกรคาบแก้ว ไอวี่ ไฮเดรนเยีย ฯลฯ
  9. เฟินกระถาง 23 รายการ เช่น เฟินก้านดำ กูดดอยใบมัน ข้าหลวง ฯลฯ
  10. ดอกไม้แห้ง 7 รายการ เช่น บุหงา ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ฯลฯ
  11. สมุนไพรแปรรูป 23 รายการ เช่น ยาสีฟัน สบู่ โลชั่น เกลือขัดผิว เจลอาบน้ำ ฯลฯ
  12. ผลิตภัณฑ์โรงงานแปรรูป 38 รายการ เช่น น้ำพริกหนุ่ม ขนมปังฟักทอง น้ำพริกถั่วแดง ฯลฯ
  13. ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 2 รายการ ได้แก่ แฮมกระต่ายรมควัน แฮมไก่พันธุ์ลูกผสม
  14. ผลิตภัณฑ์ประมง 2 รายการ ได้แก่ ปลาเทราท์สด และรมควัน
  15. ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ 2 รายการ ได้แก่ ถ่านอัดแท่ง และน้ำส้มไม้
  16. ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 84 รายการ เช่น ปลอกหมอนอิงลายชาวเขา ผ้าปูโต๊ะลินินปักลาย ฯลฯ
  17. ของที่ระลึก 10 รายการ เช่น หนังสือที่ระลึก บัตรอวยพร สมุดบันทึก ฯลฯ
  18. หนังสือ 3 รายการ เช่น หนังสืออร่อยกับดอยคำภาษาไทย-อังกฤษ, ของว่าง เครื่องดื่มดอกไม้ และน้ำปั้นดอยคำ
  19. ผลิตภัณฑ์โครงการปุ๋ยหมัก 2 รายการ ได้แก่ วัสดุเพาะกล้า และปุ๋ยหมัก
  20. ผลิตภัณฑ์โครงการปุ๋ยน้ำและปุ๋ยไฮโดรโพนิค 2 รายการ ได้แก่ ปุ๋ยไฮโดรโพนิคสำหรับผักใบและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
  21. ผลิตภัณฑ์บริษัทดอยคำ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องกระป๋องชนิดต่าง ๆ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

 3. การจัดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของโครงการส่วนพระองค์ ดังนี้
  1. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มูลนิธิสายใจไทย
  2. โครงการทูบีนัมเบอร์วัน
  3. ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
  4. ร้านศูนย์ศิลปาชีพ 904
  5. ร้านภูฟ้า
  6. กรมปศุสัตว์
  7. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
  8. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (มก.)
  9. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (มก.)

 4. การเผยแพร่หนังสือ "36 ปี มูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
 สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง


สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์


กาแฟคั่วดอยคำ


บุหงา


ธัญพืชรวม

 
   
 
จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์