1. เคยูโฮม
โทรศัพท์ : 0 2579 -0010-15
ติดต่อ : ฝ่ายขาย คุณเอ๋
สถานที่ตั้ง : ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์
อัตราห้องพัก : (รวมอาหารเช้า) ห้องพักเดี่ยว ราคา 600 บาท / ห้องพักคู่ ราคา 800 บาท

2. ห้องพักศูนย์วนศาสตร์ชุมชน
โทรศัพท์ : 02-9405700
สถานที่ตั้ง : ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรงข้ามกับธนาคารทหารไทย สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
อัตราห้องพัก : 900/700/600 บาท (ไม่มีอาหารเช้าบริการ)
URL : http://www.recoftc.org/site/
3. วิภาวดี แมนชั่น ถนนงามวงศ์วาน
โทรศัพท์ : 0 2941 2876
ติดต่อ : ฝ่ายขาย คุณปวีณา
สถานที่ตั้ง : ใกล้ รพ.วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อัตราห้องพัก : (รวมอาหารเช้า) ห้องพักเดี่ยว1 ท่าน ราคา 1,000 บาท 2 ท่าน ราคา 1,300 บาท / ห้องพักคู่ ราคา 1,500 บาท
URL : http://www.vibhavaditower.com/
4. โรงแรมมารวย การ์เด้น
โทรศัพท์ : 0 2561-0510-47 ต่อ 241
ติดต่อ : คุณสุชาดา 0 1626-295
สถานที่ตั้ง : ถนนพหลโยธิน 1 ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อัตราห้องพัก : (รวมอาหารเช้า) ห้องพักเดี่ยว ราคา 800 บาท
/ห้องพักคู่ ราคา/ 1,100 บาท
URL : http://www.hotelsthailand.com/hotel/bangkok/maruay/index.html
      หรือ http://www.thaifly.com/Home/Hotel/hotel_detail.php? hotel_id=HTL0029
5. โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส
โทรศัพท์ : 0 2973 4501-29 ต่อ 111, 112
ติดต่อ : คุณนัฐวดี 0 1867-5194
อัตราห้องพัก : (รวมอาหารเช้า) ห้องพักเดี่ยว ราคา 1,100 บาท /
                                ห้องพักคู่ ราคา 1,200 บาท
URL : http://www.ebinahouse.com/
6. โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น
โทรศัพท์ : 0 2551 2191
สถานที่ตั้ง : 79 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 หลักสี่ ดอนเมือง
ติดต่อ : ฝ่ายขายคุณจิรัญญา ทับทิมศรี
อัตราห้องพัก (รวมอาหารเช้า) ห้องพักเดี่ยว ราคา 1,200 บาท /ห้องพักคู่ ราคา 1,200 บาท
7. โรงแรมมิราเคิล
โทรศัพท์ : 0 2575 5599
สถานที่ตั้ง : 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ ดอนเมือง
อัตราห้องพัก (รวมอาหารเช้า) ห้องพักเดี่ยว/ห้องพักคู่ ราคา 2,900/2,900 บาท
URL : http://www.thaifly.com/Home/Hotel/hotel_detail.php? hotel_id=HTL0009
8. โรงแรมรามาการ์เด้น
โทรศัพท์ : 0 2561 0022 ต่อ 10152
ติดต่อ : คุณยุพมาศ 0 1582 5600
อัตราห้องพัก (รวมอาหารเช้า) ห้องพักเดี่ยว/ห้องพักคู่ ราคา 1,600/1,800 บาท
URL : http://www.ramagardenshotel.com
9. โรงแรมทีเค พาเลซ
โทรศัพท์ : 0 2574 1588
ติดต่อ : คุณปรียารัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย 0 1641 5568
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 54/7 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
อัตราห้องพัก (รวมอาหารเช้า) ห้องพักเดี่ยว/ห้องพักคู่ ราคา 900/1,100 บาท
URL : http://tkpalace.com/
email : tkpalace@tkpalace.com
© Kasetsart University 2006 , icted2006@ku.ac.th , Last Update August 8 , 2006