โรคราน้ำค้าง Peronosclerospora sorghi                     

       เข้าทำลาย ข้าวโพดตั้งแต่งอกจนถึงอายุประมาณ 1 เดือน ในระยะที่มีฝนตกชุก ลักษณะอาการเป็นทางยาวสีเหลืองแคบๆ ไปตามความยาวของใบหรือเป็นแบบ systemic เห็นเป็นทางลายสีเหลือง เขียวอ่อน สลับกันเป็นทางยาว เมื่อนานเข้า รอยสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเกิดเป็นอาการใบไหม้ แห้งตายในที่สุด บริเวณผิวใบโดยเฉพาะด้านล่างจะมีเส้นใยสีขาว ของเชื้อรา จับเป็นฝ้าเห็นได้ชัดเจน ในตอนเช้าตรู่ซึ่งมีน้ำค้างจัด ลำต้นแคระแกรน ต้นเตี้ย ใบผอม ข้อสั้น ฝักมักมีขนาดเล็กลง เมล็ดติดน้อยหรือไม่ติดเลย ช่อดอกหรือยอดอาจจะแตกเป็นพุ่ม

     โรคราสนิม Puccinia polysora

       ปัจจุบันเป็นโรคที่มีความสำคัญที่สุดก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตข้าวโพด ที่มีการปลูกอย่างต่อเนื่องเข้าทำลายข้าวโพดในระยะออกดอก รุนแรงที่สุดในฤดูปลายฝน(ส.ค. - พ.ย.) ลักษณะแผลเป็นตุ่มสีน้ำตาลแดงนูนจากผิว ลักษณะแผลค่อนข้างกลมถึงรูปไข่ แผลจะนูนทั้งสองด้านของใบ เมื่อเกิดมากขึ้นจะดันโป่งออก เมื่อเจริญเต็มที่ตรงกลางแผลก็จะปริแยกออก สีส้มคล้ายสนิมเหล็ก ใบข้าวโพดที่เกิดแผลมากขึ้นจะซีดเหลืองและแห้งในที่สุด ถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสม พันธุ์อ่อนแอ ใบจะไหม้แห้งภายใน 1 สัปดาห์

     โรคใบไหม้แผลเล็ก Bipolaris maydis

       เข้าทำลายข้าวโพดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สภาพอากาศร้อนชื้น ลักษณะอาการแผลจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามความยาวของใบ ขอบแผลเป็นสีน้ำตาลแดง ไม่เรียบสม่ำเสมอ และถูกจำกัดด้วยเส้นใบ เมื่อเป็นหลายๆ แผลเกิดติดต่อกันจะทำให้เกิดใบไหม้ นอกจากนี้ยังเป็นได้กับส่วนอื่นๆ อีก เช่น กาบใบ กาบฝัก ลำต้น และฝัก

     โรคใบไหม้แผลใหญ่  Bipolaris turcica  

       เข้าทำลายข้าวโพดในระยะออกดอก รุนแรงที่สุดในฤดูแล้ง(ธ.ค. - มี.ค.) แต่ปัจจุบันเข้าทำลายได้ทุกฤดู ลักษณะอาการ ระยะแรกจะเหมือนกับใบไหม้แผลเล็ก ต่อมาขยายใหญ่ขึ้น เนื้อเยื่อบริเวณแผลเริ่มแห้งตายเป็นสีน้ำตาล หรือสีเขียวเทา ลักษณะแผลไม่ถูกจำกัดด้วยเส้นใบ ขอบแผลเรียบสม่ำเสมอ เมื่อเกิดแผลติดต่อกันหลายๆ แผลทำให้ใบไหม้ไปทั้งใบได้

     โรคใบจุด Bipolaris zeicola

       เป็นโรคที่สำคัญโรคหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเข้าทำลายข้าวโพดในฤดูแล้ง(ธ.ค. - มี.ค.) สามารถเข้าทำลายได้ทุกส่วนของข้าวโพดและทุกระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต่ต้นเล็กจนถึงระยะออกดอก อาการที่ใบจะเป็นจุดสีเหลืองถึงสีน้ำตาลขนาดเล็ก มีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบ เมื่อมีหลายๆ แผลติดกันทำให้ใบไหม้ใปทั้งใบได้   

     โรคใบจุดสีน้ำตาล Physoderma maydis

       โดยปกติพบได้ทั่วไปบริเวณเส้นกลางใบจะเห็นเป็นจุดสีน้ำตาลเข้ม ภายหลังเชื้อราเข้าทำลายจะทำให้ใบหักพับ แต่ในพันธุ์ที่อ่อนแอแผลจะเกิดขึ้นบนพื้นที่ใบ จะเห็นรอยจุดติดๆ กัน เป็นปื้นสีน้ำตาลเข้มทำให้ใบไหม้ นอกจากนั้นจะเห็นที่กาบใบ ลำต้น เปลือกหุ้มฝัก และช่อดอก อาการจะรุนแรงระยะออกดอก ทำให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก

     โรคกาบและกาบใบไหม้ Rhizoctonia solani

       เข้าทำลายข้าวโพดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตตั้งแต่ระยะกล้า โคนต้นมีลักษณะช้ำฉ่ำน้ำ ลำต้นหักพับ ระยะต้นโต เชื้อรานี้เข้าทำลายได้ทุกส่วนของข้าวโพด ใบ กาบใบ กาบฝัก เปลือกหุ้มฝัก ลักษระแผลบนใบ ลักษณะแผลจะมีลักษณะซ้อนกันเป็นชั้นๆ ขอบสีน้ำตาลและไหม้แห้ง ใต้ใบบริเวณแผลจะเห็นเส้นใย อัดเม็ดกลมๆ กระจายอยู่ทั่วไป

     โรคไวรัส SCMV & MDMV

       MDMV โรคไวรัสใบด่างแคระ ลักษณะเป็นจุดเล็กๆ ประตามความยาวของใบโดยเฉพาะที่ใบอ่อน ถ้าเป็นในระยะต้นเล็กจะทำให้ต้นแคระแกรม ข้อสั้น ใบเขียวเข้ม ถ้าเข้าทำลายในระยะต้นโตจะทำให้ใบเหลืองซีด ชะงักการเจริญเติบโต

       SCMV โรคไวรัสใบด่างอ้อย ลักษณะอาการ ใบด่างเป็นขีดเล็กๆ สีขาว หรือเหลืองสลับเขียว ขนานไปกับเส้นกาบใบ ในระยะต้นโต ที่ฝักข้าวโพดจะพบเปลือกเป็นสีขาวตั้งแต่ฝักเล็กจนถึงฝักใหญ่

     โรคลำต้นเน่า Macrophomina phaseolina

       โรคนี้เข้าทำลายต้นอ่อน จะทำให้เกิดอาการแห้งตายระยะต้นแก่ ทำให้เกิดลำต้นเน่า ส่วนมากจะเข้าทำลายในระยะต้นแก่ ตั้งแต่ระยะออกดอกจนถึงอายุแก่ เมื่อฉีกลำต้นดูจะพบเส้นใยอัดเม็ดสีดำทองดูคล้ายหยดถ่านหิน กระจัดกระจายปกคลุม ทำให้เห็นเป็นทางหรือขีดเส้นสีดำเต็มไปหมด เนื่องจากเนื้อเยื่อภายในถูกทำลาย เมื่อมีลมแรงหรือใช้มือโยกเบาๆ ลำต้นจะหักพับ ส่วนใหญ่บริเวณปล้องต้นๆ เหนือดิน

     โรคลำต้นเน่า Fusarium moniliforme

       โรคนี้เข้าทำลายทั้งต้นอ่อน ต้นแก่ และฝัก อาการที่ฝักจะเห็นเส้นใยสีขาวเน่าไปทั้งฝักได้ ที่ลำต้นภายหลังเชื้อเข้าทำลายต้นจะเหี่ยว ดูลักษณะภายนอกลำต้นปล้องล่างๆ จะเห็นเป็นขีดๆ รอบลำต้น ฉีกลำต้นดูเนื้อเยื่อภายในจะเป็นสีชมพู  ความชื้น เหมาะสม ส่วนที่ถูกทำลายจะเป็นสีม่วง ขณะต้นเริ่มแสดงอาการเหี่ยวใช้มือโยกลำต้นจะหักบริเวณโคนต้น และต้นจะแห้งตาย

ชื่อการค้า
ชื่อสามัญ
อัตรา(กรัม / น้ำ 20 ลิตร)
ระยะเวลาที่ spray (อายุพืช)
บริษัท

โรคใบไหม้แผลเล็ก (southern leaf blight) เข้าทำลายทุกระยะการเจริญเติบโต

Zinfez

Antracol 70 % WP

Benlate

Zineb

Propineb

Benomyl

40

20

20

28,35,45 และ 52

บ.เอฟ.อี.ซิลลิค

บ. ไบเออร์

บ. ดูปองต์

โรคใบจุด (carbonum leat spot) เข้าทำลายทุกระยะการเจริญเติบโต

Siam - maneb 80 % WP

ไซมอกซา

Manganese - ethylenebis

 

45

40

28,35,45 และ 52

 

บ. สยามแอ็ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

 

โรคใบไหม้แผลใหญ่ (northern leaf blight) เข้าทำลายในระยะออกดอก

Lonacol

Zinfez

Antracol 70 % WP

Zineb

Zineb

Propineb

40

40

30

ปกติ 42 และ 49 วัน

ฤดู Dry season ให้ spray

ที่ 35 และ 42

บ. ไบเออร์

บ. เอฟ.อี.ซิลลิค

บ. ไบเออร์

โรคราสนิม (rust) เข้าทำลายในระยะออกดอก

Score 250

อามูเล่ 300 อีซ

ECdifenoconazole

โพรพิโคนาโซล + ไดฟีโนโคนาโซล

5 ซีซี

15 ซีซี

ปกติ 42 และ 49 วัน ฤดู Late rainy season ให้ spray ที่ 35 และ 42 วัน

บ. ซินเจนทา

บ. ซินเจนทา

      

จัดทำโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 30 พฤษภาคม 2550