ไวน์ : ศาสตร์และศิลป์

:โดย ประดิษฐ์ ครุวัณณา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545

ไวน์เป็นเครื่องดื่มที่นิยมทั่วโลก เพราะมีรสกลมกล่อมหอมหวานมีปริมาณแอลกอฮอลไม่สูงนัก ไวน์จึงเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาส การผลิตไวน์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับไวน์ ตั้งแต่การผลิต การหมัก การบ่มไวน์ประเภทต่างๆ จุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิต ภาชนะ สลาก และหลักการเลือกซื้อไวน์ที่ควรรู้


เนื้อหาภายในประกอบด้วย

นิยามของไวน์ ประเภท ประโยชน์และโทษของไวน์
หลักการผลิตไวน์
การผลิตไวน์ฟองและแชมเปญ
การหมักไวน์แดงโดยวิธี Maceration Carbonique
ข้อแตกต่างระหว่างวิธีผลิตไวน์ขาวและไวน์แดงจากองุ่น
จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในการหมักไวน์
ไวน์ข้าวพื้นบ้านของไทยและแนวทางพัฒนา
สาโทและสาเก
ปัจจัยและโอกาสในการผลิตเหล้าพื้นบ้านของชุมชน
การผลิตไวน์จากพืชสมุนไพร
ผลของการบ่มไวน์ในถัวไม้โอ๊ก
ผลของการบ่มไวน์ในขวด
ความสำคัญของขวดและจุกไวน์
ฉลากไวน์
ไวน์โลกเก่าและไวน์โลกใหม่
การจำแนกชั้นคุณภาพไวน์ของประเทศฝรั่งเศส
หลักในการเลือกซื้อไวน์
ความบกพร่องด้านกลิ่นของไวน์ สาเหตุ และการป้องกัน
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของไวน์ที่กำลังชิมและหลักการชิมไวน์


จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, มกราคม 2546