การดูดาวขั้นต้น

โดย : นิพนธ์ ทรายเพชร. สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์ 2543

แสงดาวที่ระยิบระยับอยู่บนฟากฟ้ายามราตรีนั้น นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังบันดาลใจให้ มนุษย์มีจินตนาการ ประกอบกับความอยากรู้อยากเห็นความเป็นไปของธรรมชาติในห้วงอวกาศอันไกล โพ้น หนังสือ "การดูดาวขั้นต้น" จะทำให้ท่านดูดาวได้อย่างสนุก และเข้าใจปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ ต่างๆ ได้ดีขึ้น
เนื้อหาภายในประกอบด้วย
1 การดูดาวให้เป็น
2 เครื่องช่วยดูดาว
3 ปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์


จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 3 พฤษภาคม 2544