เรียบเรียงโดย... ตุลารัตน์ เจียรพันธุ์

ต้นเสม็ดขาว จะมีลักษณะคล้ายต้น ยูคาลิปตัส เป็นพืชที่ขึ้นในน้ำเค็ม ดินพรุ ดิน เปรี้ยว ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากในจังหวัดตราด ใบเสม็ดขาวจะมีน้ำมัน เวลาใบร่วงจะทำให้ ติดไฟง่าย ดังนั้นจึงมักทำให้เกิดไฟป่าได้ ทำ ให้เกิดปัญหามากมาย จากปัญหาดังกล่าว พ.ท.ปรีชา วรรณรักษ์ รองเลขานุการนายก รัฐมนตรี จึงได้มอบหมายให้สถาบันค้นคว้า และพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ ศึกษาวิจัยในการนำใบเสม็ดขาวมา ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเป็นผู้รับผิดชอบและ ดำเนินงานโครงการผลิตธูปไล่ยุงที่ทำมาจาก ใบเสม็ดขาว

ศ.วิชัย หฤทัยธนาสันต์ ผู้อำนวย การสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เปิดเผยว่า ใบเสม็ดขาวมีคุณสมบัติในการขับไล่ แมลงแทนสารเคมี และเป็นใช้เป็นสารสกัด ในด้านการเกษตรแทนยาฆ่าแมลง ซึ่งเป็น การง่ายที่จะดำเนินการวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ เพราะทางสถาบันฯ มีพื้นงานวิจัยเกี่ยวกับ การทำธูปจากตะไคร้หอมอยู่แล้ว ดังนั้นหาก นำใบเสม็ดมาขาวแทนตะไคร้หอมก็สามารถ ดำเนินการได้ทันที โครงการนี้ม.เกษตรฯได้ งบประมาณจากทบวงมหาวิทยาลัย จำนวน 1.2 ล้านบาท ให้ทำการศึกษาวิจัยการใช้ ประโยชน์จากใบเสม็ดขาวเบื้องต้น ซึ่งได้เชิญ ชวนนักวิจัยจากหลายหน่วยงานมาร่วม ศึกษาวิจัยโครงการนี้ โดยทางสถาบัน ค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ รับผิดชอบในส่วนของการหาวัตถุดิบคือใบ เสม็ดขาว นำมาทำให้แห้งและบดเป็นผงผสม กับสารเชื่อมธรรมชาติบวกกับขี้เลื่อยนิดหน่อย จนผลิตเป็นธูปแห้งออกมา และนำไปทดสอบ ไล่ยุง ผลปรากฎว่ามีฤทธิ์ในการไล่ยุงได้ ต่อ มาได้ให้เกษตรกรไปทดลองใช้ ก็ได้ผล ตอบรับที่ดี

ธูปหอมที่ทำจากใบเสม็ดขาวแตกต่าง จากยากันยุงทั่วไป ตรงที่ยากันยุงทั่วไปใน ท้องตลาดมักจะมีสารประกอบซึ่งเป็นสารเคมี ที่อันตราย แต่ธูปไล่ยุงที่ทำจากใบเสม็ดขาว จะไม่มีอันตรายเลย สำหรับความแตกต่าง จากธูปไล่ยุงที่ทำจากตะไคร้หอมตรงที่ ธูปไล่ ยุงจากใบเสม็ดขาวจะมีกลิ่นที่นุ่มนวลและ เย็นชื่นใจกว่า เหมาะสำหรับใช้ตามบ้าน หรือตามร้านอาหาร

งานวิจัยนี้เริ่มทำมาประมาณ 6 เดือน แล้ว และได้ทำการทดสอบตลาดเพื่อดูความ เป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งก็พบว่าผู้บริโภค พอใจผลิตภัณฑ์และราคาที่ตั้งไว้ โดย กำหนดให้จำหน่ายในราคาแผงละ 20 บาท 1 แผงมี 8 แท่ง 1 แท่งจุดได้ถึง 2 ชั่วโมงครึ่ง ขณะนี้ทางจังหวัดตราดยังไม่มีอุปกรณ์ดำเนิน การในการผลิต ม.เกษตรศาสตร์จึงผลิตให้ มาจำหน่ายก่อน หากได้รับความนิยม ก็จะให้ เกษตรกรมาศึกษาวิธีการผลิตต่อไป และใน การจำหน่ายนั้น กำหนดราคาไว้ไม่เกินแผง ละ 20 บาท ซึ่งทาง ม.เกษตรศาสตร์สามารถ ผลิตให้มากที่สุดได้เดือนละ ประมาณ 400 แผง

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ม.เกษตรศาสตร์ได้ บริจาคธูปให้กับวัดถ้ำพุหว้า จ.กาญจนบุรี จำนวน 1,000 แผง เพื่อให้นักเรียนจาก โรงเรียนต่างๆ ที่มาเข้าอบรมจริยธรรม และ มาวิปัสสนาที่วัดในวันเข้าพรรษาที่ผ่านมา พร้อมทั้งแนบแบบสำรวจความคิดเห็นไปด้วย และก่อนหน้านั้นก็ได้วางจำหน่ายที่งานเกษตร แฟร์เมื่อปีที่แล้ว งานวันแม่แห่งชาติที่ห้าง สรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา งานโครงการ หลวง และงานวันวิทยาศาสตร์ที่เมืองทอง ธานี ซี่งก็ได้ผลตอบรับที่ดี

รศ.วิชัย กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ธูปไล่ยุง จากใบเสม็ดขาวนี้ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ ใบเสม็ดขาวจากที่ไม่มีค่าเลย เมื่อนำมาตาก แห้งแล้ว จำหน่ายให้กับโครงการก็จะมีราคา ถึงกิโลกรัมละ 7 บาท ถือเป็นการสร้าง รายได้แฝงให้กับเกษตรกรในจังหวัดตราด ไปด้วย ขณะเดียวกันก็ทำรายได้ให้แก่ ม.เกษตรศาสตร์เช่นเดียวกัน แม้จะไม่คุ้มทุน เพราะจุดประสงค์ของ ม.เกษตรศาสตร์ ไม่ได้ เน้นการขายแต่ถือว่าเป็นงานศึกษาวิจัย จาก การนำไปทดสอบและขอความรู้กลับมาจาก ผู้ที่นำไปใช้ กลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่อยู่ตาม ชนบทหรือตามร้านอาหาร ที่ปกติจะใช้ยากัน ยุงที่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายเป็นสารประกอบ เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลว่าต้องปรับปรุงส่วนใด ให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด

"ในอนาคตหากมีการปรับปรุงผลิต ภัณฑ์ตัวนี้อย่างเหมาะสมแล้ว ก็จะหาผู้ ประกอบการหรือหน่วยงานมารับไปประมูล หรือจำหน่าย เพราะสถาบันค้นคว้าและ พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาห กรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงาน วิจัยทางการศึกษา ไม่ได้ทำเป็นการค้า โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2545 โดยทำในเชิงขยายผลอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็มีการฝึกบุคลากรให้เตรียม พร้อมไว้ เพื่อให้เป็นตัวแทนของนักวิจัยไป ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร และ ชาวบ้านที่สนใจในจังหวัดตราด หรือใน โครงการ 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล ต่อไป" ผู้ อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิต ผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กล่าว

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผล ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ โทร. 0-2942-8600-3 หรือ http://www.kapi.ku.ac.th


จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 27 กุมภาพันธ์ 2546