การพับดอกบัว

ในเดือนกรกฎาคมนี้ มีวันสำคัญทางศาสนาอยู่ 2 วัน คือ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนจะทำบุญตักบาตร และสิ่งที่จะขาดไม่ได้คือดอกบัว ดอกบัวนั้นในปัจจุบันไม่ได้มีไว้เพื่อถวายพระหรือทำบุญเท่านั้น ดอกบัวยังสามารถนำมาจัดแจกัน หรือพานเพื่อใช้ประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ได้อีกด้วย อย่างไรก็ขอเชิญสมาชิกมาลองพับดอกบัวกันดูนะคะ

แบบที่ 1

1. คลี่กลีบของดอกบัวกลีบนอกสุด แล้วจึงพับกลีบจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง
2. จากนั้นจึงพับกลับมาอีกด้าน ให้เสมอกัน
3. ทำจนครบทุกกลีบ

แบบที่ 2

1. คลี่กลีบของดอกบัว แล้วจึงพับกลีบจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง
2. พับกลับมาอีกด้านให้ปลายยื่นออกมาประมาณครึ่งหนึ่ง
3. จากนั้นจึงพับส่วนที่ยื่นกลับลงมาให้ขอบเสมอกัน
4. ทำจนครบทุกกลีบ

แบบที่ 3

1. คลี่กลีบดอกบัวกลีบนอกสุด
2. จับขอบกลีบทั้งสองข้างเข้าหากัน
3. กดกลีบทั้งสองข้างลงตรงโคนฐานกลีบ
4. ทำจนครบทุกกลีบ

แบบที่ 4

1. คลี่กลีบดอกบัวกลีบนอกสุด
2. ม้วนกลีบดอกจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง
3. ทำซ้ำจนครบทุกกลีบ

แบบที่ 5

1. คลี่กลีบดอกบัวกลีบนอกสุด
2. พับปลายยอดกลีบลงมาที่โคนกลีบ
3. ทำซ้ำจนครบทุกกลีบ

การทำให้ดอกบัวอยู่ได้นาน

ปัจจุบันมีการนำดอกบัวมาใช้เป็นดอกไม้เพื่อประดับ และตกแต่งอาคารสถานที่ จึงได้มี ความพยายามที่จะทำอย่างไรให้ดอกบัวนั้นอยู่คงทนมากที่สุด จึงได้มีผู้รู้แนะนำมาว่า การจะให้ดอกบัวอยู่คงทนนั้น ควรปฏิบัติดังนี้
เมื่อซื้อดอกบัวมาใหม่ ๆ ควรตัดก้านออกบ้าง แล้วนำมาจุ่มในน้ำเย็นที่แกว่งสารส้มไว้ เล็กน้อยหรือเมื่อตัดก้านดอกบัวเรียบร้อยแล้วให้ฉีดน้ำย้อนเข้าไปในก้านดอกจนน้ำซึม ไปถึงโคนดอก หากปฏิบัติดังนี้แล้วจะสามารถช่วยให้ดอกบัวคงความสวยได้นานวัน ยิ่งขึ้น
จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ , 22 มิ.ย. 2544