การเตรียมแปลง

แปลงกว้าง 1 เมตร ควรปลูก 2 แถว หลุมห่างกัน 75 ซม. ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพรองก้นหลุม หลุมละประมาณ 100-200 กรัม หรือประมาณ 400 กก.ต่อไร่

ไม้ค้าง ใช้ไม้ไผ่รวกยาว 2.5 ม. ปักข้างหลุมให้ตรง ๆ มั่นคงแข็งแรงอย่าให้ล้ม อาจจะนำร่องโดยการกระทุ้ง ด้วยชะแลงเป็นรูก่อนปักไม้ค้างลงไป

การปลูก

หยอดเมล็ดถั่วฝักยาวหลุมละ 2 เมล็ด รดน้ำให้ชุ่มเมื่อต้นถั่วงอกออกใบจริงให้เลือกต้นถั่วเหลืองเพียง 1 ต้น

การดูแลเอาใจใส่

1. ผูกมัดยอดถั่วพันค้างในระยะแรก
2. ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพเพิ่มมาก ๆ 10 หรือ 15 วันต่อครั้ง หลุมละ 1 กำมือ ทำให้เก็บผลผลิตได้มากและนานกว่าปกติถึง 2 เดือน
3. รดน้ำผสมน้ำเอนไซม์ (500 ต่อ 1) ได้ทุกวัน หรือทุกครั้ง เมื่อใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพเพิ่ม
4. ฉีดพ่นน้ำหมักสะเดาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงเพลี้ยอ่อน ตอนสาย ๆ โดยเพิ่มน้ำสบู่ให้เป็นสารจับใบ
5. ตัดใบออกทิ้งบ้าง เพื่อให้ได้ฝักถั่วเพิ่มขึ้น
6. การปักหลักไม้ไผ่ทำค้างต้นเดียวตรง ๆ ต่อต้นถั่ว เพียง 1 ต้น จะทำให้ถั่วออกฝักรอบ ๆ ไม้ค้าง เพราะ แสงแดดส่งทั่วถึงทุกด้าน


จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 9 กุมภาพันธ์ 2547