อาการของโรคพืชกับพืชชนิดต่าง ๆ

        โรคของคะน้า

        1. โรคราน้ำค้าง

            อาการของโรค ใบเป็นจุดแผลสีเหลืองด้านบนใบ ใต้ใบจะพบขุยสปอร์สีขาว ๆ ติดอยู่ โรคนี้จะทำให้ต้นคะน้าซีดเหลือง

            สาเหตุ เชื้อ Peronospora parasitica (Pears.)

            การป้องกันกำจัดโรค ใช้สารเคมีฉีดพ่น เช่น แมนโคเซบ

        2. โรคใบจุด

            อาการของโรค แผลเป็นจุดสีน้ำตาลเข้ม หรือสีดำ เป็นวงค่อนข้างกลมเรียงซ้อน ๆ กัน เป็นชั้น ๆ

            สาเหตุ  เชื้อรา Alternaria sp.

            การป้องกันกำจัดโรค  เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่สะอาดปราศจากโรค ใช้สารเคมี เช่น แมนโคเซ็บ มาเน็บ ซีเน็บ และเฟอร์แบม ฉีดพ่น เมื่อพบการเกิดและระบาดของโรค

 

โรคของถั่วฝักยาว

        1. โรคใบด่าง

            อาการของโรค ใบด่างเป็นสีเขียวอ่อนสลับสีเขียวเข้ม หรือสลับเหลือง กระจายทั่วไปเห็นได้ชัดเจนที่ใบอ่อนที่คลี่ออกเต็มที่แล้ว

            สาเหตุ  ไวรัส Cowpea Aphid-bome Mosaic Virus (CAMV)

            การป้องกันกำจัดโรค ทำลายต้นอ่อนที่เป็นโรค และพืชอาศัย หรือวัชพืชต่าง ๆ กำจัดเพลี้ยอ่อนโดยการฉีดพ่นด้วยสารเคมีฆ่าแมลง

โรคใบด่างของถั่วฝักยาว

        2. โรคราสนิม

            อาการของโรค แผลขนาดเล็ก สีสนิม โผล่ออกมาจากใบพืชลักษณะคล้าย ๆ กับสีสนิมเหล็ก

            สาเหตุ  เชื้อรา Uromyces phaseoli

            การป้องกันกำจัดโรค ใช้สารเคมีฉีดพ่น เช่น แมนเชทดี เบนเลท

โรคราสนิมของถั่วฝักยาว

        3. โรคใบจุด

            อาการของโรค  เกิดจุดสีน้ำตาลเล็ก ๆ และขยายออกเป็นปื้น มักเป็นกับใบแก่ที่อยู่ตอนล่าง ๆ ของต้น เมื่อพลิกดูด้านท้องใบ จะพบเชื้อรา สาเหตุโรคสร้างใยสีน้ำตาล

            สาเหตุ  เชื้อรา Cercospora cruenta

            การป้องกันกำจัดโรค  เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่สะอาดปราศจากโรค ใช้สารเคมี เช่น แมนโคเซบ คาร์เบดาซิม โปรปิเนบ หรือคลอโรธาโลนิล เป็นต้น

 

โรคของพริก

        1. โรคเหี่ยว

            อาการของโรค ใบเหลืองเหี่ยวลู่ลง และร่วงหลุดจากต้นในที่สุด

            สาเหตุ  เชื้อ Fusarium sp.

            การป้องกันกำจัดโรค  หลีกเลี่ยงการปลูกพริกลงในดินที่เคยมีโรคเกิดก่อน เลือกปลูกพริกพันธุ์ต้านทานโรค

        2. โรคใบจุด

            อาการของโรค ใบเป็นแผลสีน้ำตาลค่อนข้างกลม ขอบแผลเป็นสีน้ำตาลเข้ม กลางแผลเป็นสีเทา

            สาเหตุ  เชื้อรา Cercospora capsici

            การป้องกันกำจัดโรค  ฉีดพ่นด้วยสารเคมี เช่น แมนโคเซบ แมนเนป เบนโนมิล เลือกปลูกพริกพันธุ์ต้านทานโรค

โรคใบจุดของพริก

        3. โรคใบด่าง

            อาการของโรค ต้นเตึ้ยแคระแกร็น ใบแก่แสดงอาการด่างสีเขียวเข้มตามแนวเส้นใบสลับกับสีเขียวอ่อน บริเวณเนื้อใบระหว่างเส้นใบ

            สาเหตุ  ไวรัส Chilli Veinal Mottle Virus (CVMV) หรือ Cucumber Mosaic Virus (CMV)

            การป้องกันกำจัดโรค  กำจัดวัชพืชและทำความสะอาดแปลงปลูกพืช ถอนและทำลายต้นพริกที่แสดงอาการของโรค ปลูกพันธุ์ต้านทาน

โรคใบด่างของพริก

โรคของมะเขือเทศ

        1. โรคใบหงิกเหลือง

            อาการของโรค ใบจะหงิกงอม้วนตัวเป็นคลื่น ต้นพืชจะแคระแกร็น ยอดหงิก และพืชทั้งต้นจะมีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับต้นปกติ

            สาเหตุ  ไวรัส Tomato yellow leaf curi virus

            การป้องกันกำจัดโรค  ปลูกมะเขือเทศพันธุ์ที่ค่อนข้างต้านทานโรค

โรคใบหงิกเหลืองของมะเขือเทศ

        2. โรคเหี่ยว

            อาการของโรค ใบเหี่ยวลู่ลงมาทั้งต้น ขณะที่ใบยังเขียวอยู่

            สาเหตุ  เชื้อรา Fusarium oxysporum 1. sp. lycopercisi

            การป้องกันกำจัดโรค  เพาะกล้าในดินที่ใหม่สะอาด หรือฆ่าเชื้อแล้ว หลีกเลี่ยงการปลูกมะเขือเทศในดินที่เคยมีโรคเกิดขึ้น ปลูกมะเขือเทศในดินที่เป็นด่างเล็กน้อย

โรคเหี่ยวของมะเขือเทศ

โรคของพืชตระกูลแตง

        1. โรคใบด่าง

            อาการของโรค ใบด่างเป็นสีเขียวอ่อนสลับสีเขียวเข้ม หรือเขียวสลับเหลือง ใบอาจจะหดย่นเป็นคลื่นเว้าเสียรูปทรง

            สาเหตุ  ไวรัส cucuber Mosaic Virus

            การป้องกันกำจัดโรค ปลูกแตงพันธุ์ที่มีความต้านทานโรค หรือทำลายต้นที่เป็นโรค

โรคใบด่างของพืชตระกูลแตง

        2. โรคเหี่ยว

            อาการของโรค เนื้อใบอ่อนเหี่ยวและห่อลง ในที่สุดจะเหี่ยวฟุบลงทั้งต้น หรือเฉาภายในเวลา 1-2 อาทิตย์

            สาเหตุ  เชื้อแบคทีเรีย Erwinia tracheiphila

            การป้องกันกำจัดโรค  ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีทองแองผสม เช่น คอปเปอร์ออกไซด์ คอปเปอร์ออกซีคลอไซด์ หรือบอร์โดมิกซ์เจอร์

โรคเหี่ยวของพืชตระกูลแตง

       

จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 28 กุมภาพันธ์ 2549