เชิญแวะทักทายในเล่มนี้--->
หน้าปก |
การเกษตร
| ไอที-คอมพิวเตอร์ |
แนะนำหนังสือ |
เรื่องน่ารู้ |
ท้ายเล่ม |

การเกษตร


เรื่องกล้วยกล้วย
กระดูกของมนุษย์จะเริ่มเสื่อมและบางลงเมื่อมนุษย์มีอายุสูงกว่า 45 ปีขึ้นไป กระดูกของสตรีจะเสื่อมและบางมากกว่าบุรุษ[ดร.สุรชัย ชาครียรัตน์ ผู้นำวิชาการ สาขาสรีรวิทยา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร]
 

 

พลับ : การเพิ่มคุณภาพผลพลับ โดยการผสมเกสร
พลับที่ปลูกเป็นการค้าอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน มีอยู่ 3 สายพันธุ์ คือ Fuyu, Xichu และ Hyakume

[วารสาร ส.กว. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2544]
 

 

งานวิจัยและราสพ์เบอรี่ ในประเทศไทย
ราสพ์เบอรี่ จัดเป็นไม้ผลขนาดเล็กชนิดหนึ่ง ที่มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายตามประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรองลงมาจากสตรอเบอรี่และองุ่น

[วารสาร ส.ก.ว. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2544]

 

 

สีอาหารจากพืช
คนไทยรู้จักวิธีแต่งอาหาร ให้มีสีสรรน่ารับประทานมานาน ก่อนที่จะมีสีสังเคราะห์ด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

[เกษตรก้าวหน้า ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม 2544 ]

----> ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งบทความเผยแพร่ทาง KU-eMagazine ได้ที่นี่