การสกัดน้ำเลี้ยงจากเซลล์พืชและสัตว์

ชมรมเกษตรธรรมชาติไทย

ปัจจุบันได้มีการนำเอาวิธีการหมักดองที่ใช้ในการผลิตอาหารมาใช้ในการเกษตร โดยนำมาทำปุ๋ยใช้ปลูกพืชได้โดยไม่ต้อง ใช้ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืชเคมี ทำให้เกิดเทคนิคการเกษตรออแกนิคหรือเกษตรธรรมชาติขึ้นมาโดยมุ่งเน้นให้จุลินทรีย์ ธรรมชาติหรือในท้องที่ที่เกิดขึ้นโดยวิธีการหมักดองเป็นหลัก ใช้ส่วนต่าง ๆ ของพืชคลุมน้ำตาลหรือโรยทับหน้าลงบน กองพืชเป็นชั้น ๆ กรรมวิธีการหมักจะเกิดขึ้นด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่มาทำการย่อยสลาย น้ำหมักที่เกิดขึ้นนำไปรดราดดิน ฉีดพ่นพืชตามต้องการ ที่ที่สัตว์นอนใส่ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ฯลฯ วิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม ของเหลว ที่เกิดจากการหมักนี้ เป็นแบบของสกัดน้ำเลี้ยงจากเซลล์ด้วยน้ำตาล น้ำเลี้ยงที่สกัดได้จะถูกจุลินทรีย์ดำเนินกระบวนการ หมักแบบไม่ต้องการอากาศ เป็นการสกัดน้ำเลี้ยงจากเซลล์ทางชีวภาพ (BIOEXTRACT : BE) จึงเรียกว่า "น้ำสกัดชีวภาพ"

วิธีการทำน้ำสกัดชีวภาพ

  1. เตรียมหาภาชนะสำหรับหมัก ที่มีปากกว้างพอที่จะใส่พืชได้สะดวก
  2. เตรียมน้ำตาลให้มากเพียงพอ
  3. นำเศษพืชมาผสมกับน้ำตาลในอัตรา น้ำตาลหนึ่งส่วนพืชสามส่วน ถ้าพืชชิ้นใหญ่ให้ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ คลุกน้ำตาล ให้เข้ากัน แต่ถ้าพืชมีจำนวนมาก ให้เรียงเป็นชั้น ๆ สลับกันระหว่างพืชกับน้ำตาล ในสภาพที่ไม่ต้องการอากาศ ปิดปาก ภาชนะด้วยถุงพลาสติก ตั้งไว้ในที่ร่มประมาณ 3-7 วัน
เมื่อหมักได้ที่จะมีของเหลวข้น สีน้ำตาล มีกลิ่นหอมของการหมัก ของเหลวนี้เป็นน้ำสกัดจากเซลล์พืช นำไปใช้ประโยชน์ ได้หลายประการ น้ำสกัดชีวภาพจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำเลี้ยงในต้นพืช ภายใน 2 วัน จะมีน้ำสกัดเกิดขึ้น การย่อยสลายที่เกิดขึ้นยิ่งนานวันน้ำสกัดก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้น
การนำน้ำสกัดจากเซลล์พืชไปใช้ จะต้องนำไปเจือจางลงก่อน เพราะในน้ำสกัดจะมีสารต่าง ๆ เข้มข้น และมีจุลินทรีย์อยู่ เป็นจำนวนมาก ถ้าเข้มข้นไปพืชจะชะงักการเจริญเติบโต ใบเหลืองต้องลดความเข้มข้นลง นอกจากนี้แล้วยังสามารถใช้ เศษอาหารในครัวเรือนแทนเศษพืชก็ได้ โดยน้ำน้ำตาลทรายคลุกเคล้ากับเศษอาหาร ปิดฝาปล่อยให้เกิดการหมักดอง ที่ไม่บูดเน่า ไม่เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ถ้ามีเศษอาหารทิ้งประจำทุกวัน ทุกครั้งที่ทิ้งควรโรยน้ำตาลทุกครั้ง แต่ต้องกำจัด พวกพลาสติก เศษไม้ เศษแก้ว เศษเหล็ก ออกให้หมดก่อน
นอกจากเศษพืชแล้ว ผลไม้ชนิดต่าง ๆ ก็ใช้หมักวิธีนี้ได้ ถ้าผลไม้มีความหวานมาก ก็ใช้น้ำตาลน้อยลง ต้นสมุนไพรก็ สามารถนำมาสกัดด้วยวิธีนี้ได้ แม้กระทั่งเศษปลาก็สามารถหมักได้ตามวิธีนี้ แต่ต้องใช้ปริมาณน้ำตาลเท่ากันน้ำหนักปลา
จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 30 กรกฎาคม 2544