การเตรียมเพาะกล้า

ผสมปุ๋ยดินหมักชีวภาพ และแกลบดำ ดินร่วนซุย อย่างละเท่ากัน ให้เข้ากันดีแล้ว กรอกลงถุงเพาะกล้า เป็นพลาสติกหรือกระทงใบตองแห้งก็ได้ หยอดเมล็ดเพียง 1 เม็ดต่อ 1 ถุง รดน้ำให้ชุ่ม เมื่อต้นกล้ามีอายุ 12-14 วัน จะมีใบแท้ 2 ใบ ก็นำเอาไปปลูกได้

การเตรียมแปลงปลูก

แปลงกว้าง 4 เมตร ปลูก 2 แถว เพื่อให้เถาเลื้อยมาชนกัน หลุมห่างกัน 70 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพ 1-2 กิโลกรัมต่อหลุม คลุมด้วยฟางแห้ง หญ้าแห้ง รดน้ำให้ชุ่มชื้น

การดูแลรักษา

1. หลังจากปลูกแล้ว 7 วัน ให้เพิ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ ประมาณ 100 กรัมต่อต้น รอบ ๆ ต้นรดน้ำผสมน้ำเอนไซม์ อัตราส่วน 500 ต่อ 1
2. ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพทุกสัปดาห์ โดยเพิ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ 100, 200, 300, 400 กรัม เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ และใส่ห่างจากโคนเป็นรัศมีกว้างขึ้นเรื่อย ๆ
3. ควรจัดเถาให้เลื้อยเข้าหากัน
4. เมื่อผลแรกโตเท่ามะนาว ควรตัดออกนำมาประกอบอาหาร เพราะผลแรกจะไม่โต
5. ถ้าไม่มีแมลงหรือผีเสื้อช่วยผสมเกสร เราควรช่วยผสมเกสรทุกเช้า
6. ขณะที่ผลมีขนาดเล็ก แมลงวันทองมักจะมาเจาะและวางไข่ เราควรนำฟางคลุมเพื่ออำพรางไม่ให้แมลงวันทองมองเห็น
7. เมื่อแตงโมโตเท่ากำปั้น ควรเอาฟางรองก้นแตง โดยให้แตงโมตั้งตรง แสงแดดส่องถึงรอบ ๆ ผล จะทำให้แตงโมมีสีแดงทั้งผล รสชาดหวานอร่อย
8. การให้น้ำสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญ
9. ต้นหนึ่งควรให้ผลไม่เกิน 5 ผล จะมีขนาดพอดีตลาดต้องการ และควรเก็บแตงโมเมื่อหนวดหัวขั้วแห้ง ผิวมีนวล
10. ฉีดสะเดาหมักช่วงแรก ๆ เมื่อต้นแตงกำลังเจริญเติบโต เพื่อป้องกันการทำลายของหนอนและแมลงเต่าทอง


จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 31 มีนาคม 2547