สายหยุด

สาวหยุดยื่นย้อยห้อยระย้า
เด็ดดอกประยงค์อยู่ตรงนี้
จึงหักให้มาหยารัศมี
ให้ยาหยีสังคามาระตา
จากเรื่อง "อิเหนา"
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2
ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์
ชื่อสามัญ
ชื่ออื่นๆ
Desmos chinensis.
ANNONACEAE (Custard Apple Family)
Sai-yood
สาวหยุด


สายหยุดเป็นพรรณไม้ของไทยแท้ เป็นไม้เลื้อย ออกดอกตลอดทั้งปี ดอกสีเขียวเมื่อยังไม่บาน เมื่อบานแล้วเป็นสีเหลืองคล้ายกระกังงา จะบานและเริ่มส่งกลิ่นหอมในตอนเย็นจนถึงรุ่งเช้า แต่พอสายกลิ่นหอมจะหมดไป