มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558

จิตอาสาและพัฒนาสังคม

           
ชื่อกิจกรรม
ช่วงเวลาดำเนินการ
รายละเอียด

การบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาภาควิชาสหกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์ และวันครบรอบ ๗๒ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗


 

ค่ายเห็ดสู่ชนบท
(ชมรมเห็ด ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์)

เมษายน - สิงหาคม ๒๕๕๗

 

๗๒ ปี ๗๒ บาท เกษตรศาสตร์ สร้างงาน สร้างอาชีพ กับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

 
กิจกรรมนิทรรศการด้านการศึกษาและพัฒนาชุมชน

๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

 
โครงการวิศวดงตาลอาสาพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาสู่ชนบท ครั้งที่ ๑๕ (Engineer  Volunteers)

ธันวาคม ๒๕๕๗

 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558